Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny ZKwP podjął decyzję o wydaniu książki „100 lat kynologii w wolnej Polsce”.
Cena 1 egzemplarza 100 złotych.
Prosimy o przysłanie zamówień na w/w książkę do 30 listopada b.r. na adres email: zg@zkwp.pl