Oddziałowe Komisje Hodowlane

 Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego z dnia 10.12.2022 wprowadzono obligatoryjne badanie profilu DNA:

– dla Reproduktorów od dnia 01.03.2023

– dla Suk Hodowlanych od dnia 01.07.2023

W załączeniu przesyłamy wymagany komplet dokumentów do wykonania badania:

 1. Protokół pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA
 2. Zlecenie badania DNA psów.

Prosimy o zamieszczenie na stronach Oddziałów i umożliwienie pobrania dokumentów członkom ZKwP. Komplet dokumentów będzie możliwy do pobrania ze strony zkwp.pl

Dodatkowo do pisma załączone są:

– Instrukcja dla właściciela – Badanie Profilu DNA

– Wzory wypełnionego Protokołu pobrania materiału oraz Zlecenia badania.

INSTRUKCJA BADANIA PROFILU DNA:

 1. Właściciel psa pobiera i wypełnia dwa druki ze strony Zarządu Głównego lub Oddziału (Protokół pobrania materiału biologicznego do badania DNA oraz Zlecenie badania DNA psów).
 2. Właściciel psa opłaca badania na wskazany rachunek bankowy.
 3. Lekarz weterynarii pobiera krew, potwierdza identyfikację psa na wypełnionym druku i wysyła pobrany materiał do Laboratorium Genetyki Molekularnej w Balicach wraz z załączonym dowodem wpłaty za badanie.
 4. Certyfikat przesyłany jest do macierzystego Oddziału właściciela psa.
 5. Przy odbiorze certyfikatu biuro Oddziału dokonuje wpisu do rodowodu psa.

  Załączniki i formularze do pobrania:
  – Instrukcja dla właściciela, Badanie Profilu DNA (kliknij tutaj)
  – Zlecenie badania DNA psów (kliknij tutaj)
  – Przykład zlecenia badania DNA psów (kliknij tutaj)
  – Przykład protokołu pobrania mat.biol.do badania DNA (kliknij tutaj)
  – Pismo przewodnie badania DNA (kliknij tutaj)
  – Protokół pobrania mat.biol.do badania DNA (kliknij tutaj)

Dysplazja stawów biodrowych – upoważnieni lekarze radiolodzy (kliknij tutaj)