BADANIE OKULISTYCZNE PSÓW

BADANIE OKULISTYCZNE PSÓW

Serdecznie zapraszamy na badanie okulistyczne, które odbędzie się w sobotę  – 13 kwietnia i w niedzielę 14 kwietnia 2024 r.  w Związku Kynologicznym Oddział Krosno,  ul. Podwale 13.  

Badanie rozpoczyna się o godzinie 10 w sobotę i o godzinie 9.30 w niedzielę.

Badanie będzie przeprowadzał prof. dr hab. Ireneusz Balicki (Dypl. EESVO; ESVO). Badanie obejmuje kompleksową diagnostykę okulistyczną z możliwością wystawienia  certyfikatu badania chorób dziedzicznych oczu.
Cena za kompleksowe badanie okulistyczne  – 150 zł, badanie z certyfikatem – 180 zł.

U ras zagrożonych jaskrą, wymagających wykonania gonioskopii całkowita opłata za badanie wynosi 230 zł.

Zapisy z ustaleniem dnia i godziny badania okulistycznego 

lek. wet. Jowita Zwolska
tel: 601 334 797
adres e-mail: jowita.zwolska@gmail.com  

Prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres e-mail:  jowita.zwolska@gmail.com  

Informacje dotyczące badania okulistycznego:

Prof. dr hab. Ireneusz Balicki – tel. 603 066 376 
adres e-mail: balicki.ireneusz@gmail.com

FORMULARZ DO POBRANIA:

                                    Fromularz zgłoszeniowy (1)                                         

 

 

Zebranie sprawozdawcze

Działając w oparciu o zapisy statutu ZKwP (par. 20 pkt 1,2, par.40, par.42) zarząd oddziału ZKwP w Krośnie  zwołuje zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków oddziału na dzień  16 marca 2024 o godz.14.oo  . 
Miejsce zebrania : sala ośrodka EuroGym ul. Bursaki 45,  38-400 Krosno I piętro. 

Zapraszamy wszystkich członków oddziału do wzięcia udziału w zebraniu.
Jednocześnie informujemy o obowiązkowym uiszczeniu składek członkowskich co jest podstawą do posiadanych praw  członkowskich  w głosowaniach (czynnych i biernych) – opłata składek będzie możliwa na miejscu zebrania. 
Prawa wyborcze czynne nabywa członek zwykły po 12 miesiącach przynależności do ZKwP.

Proponowany ramowy porządek zebrania: 
1.	Otwarcie Walnego Zebrania.
2.	Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zebrania oraz protokolantów.
3.	Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania.
4.	Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
5.	Przyjęcie porządku obrad.
6.	Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7.	Przedstawienie sprawozdań z działalności:
•	Zarządu Oddziału
•	Oddziałowej Komisji Hodowlanej
•	Oddziałowej Komisji Szkolenia
8. Sprawozdanie finansowe.
9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami oraz głosowanie nad  udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
12. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na najbliższy rok .
 13. Ustalenie liczebności władz Oddziału następnej kadencji.
 14. Zgłaszanie kandydatur do władz Oddziału.
 15. Wybór  członków Zarządu Oddziału, członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, członków Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego na następną kadencję – glosowanie tajne
 16. Obliczanie głosów przez Komisję Skrutacyjną.
 17. Ogłoszenie wyników głosowania.
18. Zgłaszanie wniosków i dezyderatów przez członków – zatwierdzenie, głosowanie.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

Nowy Rok !!!

Na nadchodzący rok 2024 zarząd ZKwP oddział w Krośnie składa wszystkim członkom, sympatykom,
sędziom i osobom współpracującym życzenia zdrowia, sukcesów, wielu ciekawych wydarzeń
kynologicznych i satysfakcji z prowadzonych aktywności.
Niech rok 2024 dla wszystkich będzie po prostu dobrym czasem!


Maciej Miczek
przewodniczący oddziału

Wyróżnienia Oddziałowe za rok 2023

Wyróżnienia Oddziałowe za rok 2023

Zwracam się z serdeczną prośbą do wszystkich członków oddziału ZKwP w Krośnie o nadsyłanie wiadomości o sukcesach państwa psów które zaistniały w bieżącym, dobiegającym już końca, roku 2023. Wzorem minionego roku, chcielibyśmy uhonorować tych właścicieli/handlerów, których psy odnosiły znaczące sukcesy na polu wystawowym, szkolenia, prób pracy i zawodów sportowych.
Proszę o nadsyłanie wiadomości na adres biura oddziału lub mój kontakt prywatny na fb .

W wiadomości proszę o umieszczanie danych:
Właściciel, rasa psa, nazwa rodowodowa, nr rej oddziałowej, odniesiony sukces w roku 2023


Dziękuję
Maciej Miczek
przewodniczący oddziału

Letnia Akademia Kynologiczna – cz. 2  (19-20.08.2023r.)

Letnia Akademia Kynologiczna – cz. 2  (19-20.08.2023r.)

    Miejsce : sala Ośrodek Kultury Dwór Szeptyckich,      38-420 Korczyna ul. Spółdzielcza 20

 

Sesja 2 , 19 sierpień 2023r. ( sobota)

Prelekcje  zaczynają się o godzinie 14.00

Członkowie ZKwP oddział w Krośnie – bezpłatnie. Pozostali wstęp 50zł/osoba.

 

Plan wykładów i prelekcji:

1/ Odbiór szczeniaka od hodowcy. Kiedy? Jak? Co jest ważne?”  prelegent: lek. wet. Martyna Posłuszny 

W trakcie wykładu poruszane są tematy z zakresu socjalizacji szczeniąt i młodych psów oraz aspekty behawioralne ( zachowań psychicznych). W jakim wieku najlepiej jest przenosić szczeniaka do nowego domu i nowego otoczenia?, jakie bodźce są odpowiedzialne dla młodego szczeniaka a jakie mogą mu szkodzić?, czy procesy socjalizacyjne i trening zachowań wpływa w okresie późniejszym na charakter i zachowanie się psów?, jak prowadzić trening ze szczeniakami / młodymi psami które zostają dłuższy okres u hodowcy np. ze względu  na wymagania dłuższego pobytu u hodowcy przed eksportem do innych krajów?

2/ Najczęstsze problemy behawioralne na wystawach psów – prelegent : Zula Przybylińska sędzia kynologiczny, behaviorystka,

Skąd się biorą zaburzenia zachowań psów na ringach? Jak sobie radzić? Jaki trening jest skuteczny? Prezentacja zawiera wiele ciekawych obserwacji pomagających osobom które rozpoczynają przygodę wystawową z psem jak i też hodowcom doświadczonym. Często nawet najpiękniejsze eksterierowo psy wiele tracą przez swoje zachowania na ringu..

3/ „ Jak się wystawia psa za granicą? – prelegent : Olga K.Forlicz, sędzia kynologiczny

Prelekcja  i dyskusja o kynologii i wystawach psów. Rozmowy o różnicach , o wiedzy i o  sprawach ułatwiających ( bądź utrudniających) wystawianie psów  w innych krajach poza Polską.

 

Sesja 3 , 20 lipca ( niedziela) początek o godz. 9.30

  1/  „Kynologia ratownicza- najpiękniejszy dział kynologii”prelegent: Jerzy Herma mł. instruktor przewodników psów ratowniczych

 Kynologia ratownicza jest kierunkiem szybko rozwijającym się. Coraz bardziej różnorodne rasy psów biorą udział w szkoleniach. Psy i ich przewodnicy wymagają ciągłych treningów, także z użyciem śmigłowców, by być gotowymi do każdej akcji ratunkowej. Prelegent będzie dzielił się swoimi doświadczeniami i pasją ,  przekaże informacje o szkoleniu psów, o akcjach poszukiwawczych osób zaginionych które zakończyły się sukcesem, w miarę możliwości zaprezentuje elementy wyszkolenia psów

2/ Żywienie psa – „ Przygotowanie psa do reprodukcji, żywienie suki w ciąży i po porodzie”   – prelegent : Agnieszka Magiera , dietetyk

Kolejna część cyklu wykładów z zakresu żywienia psów, dietetyki, potrzeb i celowości racjonalnego podejścia do zaspokajania potrzeb żywieniowych psów w różnych etapach ich życia. Ciąża, reprodukcja to  szczególne okresy mające wpływ nie tylko na przyszłe potomstwo ale także na szybka regenerację, powrót do dobrej kondycji pary rodzicielskiej i psów dorosłych. 

 

 

Nasi Prelegenci:

1/ lek wet. Martyna Posłuszny , Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, Zakład Farmakologii i Toksykologii, Przychodnia weterynaryjna SpecVet w Warszawie

2/  Jerzy Herma, , absolwent studiów podyplomowych SGGW,  zoopsycholog, trener przewodników psów, Mł instruktor przewodników psów ratowniczych , szkoła i ośrodek treningowy psów w Wieprzu.

3/ Zula Przybylińska, sędzia kynologiczny,  instruktorka i  trenerka szkolenia psów, wykładowczynią w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie, technik weterynarii,  behawiorystka zachowań zwierząt, współzałożycielką Fundacji Alaris, Autorka książki „Pies. Cała prawda”, zajmująca się szkoleniem psów asystujących dla osób niepełnosprawnych.

4/ Olga K. Forlicz , dziennikarka, fotograf, sędzia kynologiczny, hodowca psów ras sealyham terrier i airedale terrier, pasjonatka wystaw

5/ Agnieszka Magiera –  dietetyk kliniczny , fitoterapeutka, ma wieloletnie doświadczenie w pracy z chorującymi zwierzętami, Specjalizuje się w dietetyce klinicznej, nutrigenomice oraz celowanej suplementacji, hodowca psów.

I –sza  Podkarpacka Wystawa Psów Myśliwskich

I –sza  Podkarpacka Wystawa Psów Myśliwskich,

Krosno 1-go października 2023r (niedziela)

1st  Podkarpacka Dog Show of Hunting Breeds. 01 October 2023 ( Sunday)

Wystawa krajowa (CWC)  dla grup FCI : 3,4,5,6,7,8,10

National Dog Show (CAC) for group of FCI : 3,4,5,6,7,8,10

Organizator; ZKwP oddział w Krośnie

Event organizer: Polish Kennel Club branch Krosno

Miejsce wystawy : obiekt sportowy, stadion KS „Zamczysko Odrzykoń”, 36-406 Odrzykoń gmina Wojaszówka, woj. podkarpackie

Place of the event: Sport Stadium club „Zamczysko Odrzykon”, Zip Code : 36-406 Odrzykon

Zgłoszenia psów – wyłącznie przez system internetowy: www.wystawy.net

Entry form and registration of dogs only via system : wystawy.net

Proponowany skład sędziowski:*( Judges  and schedule)

Grupa 3 FCI (bez terierów typu bull – Olga K Forlicz

Grupa 4 FCI – Jan Ryk

Grupa 5 FCI –  Monika Kuriata Okarmus

Grupa 6 FCI – Katarzyna Gazda

Grupa 7 FCI – Jan Ryk

Grupa 8 FCI – Katarzyna Gazda

Grupa 10 FCI- Tomasz Kuszyk

Rasy Nieuznane ( unrecognized breed) (m.in. spaniel polski myśliwski) – Tomasz Kuszyk

*Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany sędziego oraz rozkładu ras w pierwotnym planie sędziowania

The number and composition of judges and schedule of the rings may change depending on the number of entries in individual groups of FCI and  for the reasons beyond the organizer’s control

 

Opłaty: Opłata regularna – pierwszy pies danego właściciela 130zł,

 następny pies tego samego właściciela 110zł.

 Wystawcy zagraniczni – pierwszy pies 35 Euro, kolejny pies tego samego właściciela 30 Euro.

Klasy ze zniżką 50% , – 50% wartości opłaty regularnej za pierwszego psa.

Opłaty zniżkowe – 50% opłaty regularnej za pierwszego psa : psy/suki zgłaszane do klas : szczenięta młodsze, szczenię, klasa weteranów , psy z tytułem interchampiona potwierdzone odpowiednim certyfikatem FCI

Opłaty zniżkowe 50%  opłaty regularnej za pierwszego psa – psy zarejestrowane w oddziale ZKwP w Krośnie, niezależnie od klasy do której są zgłaszane

Fee:  regular, for the first dog of the owner – 35 Euro,

 next dog of the same owner – 30 Euro

Discount fees: 50% off the regular price for the first dog: puppies, young puppies, dogs with certificate International Champion of Beauty (confirmation required)

Parkingi:

Opłaty za parking: wjazd na teren płyty stadionu, opłata dla 1 auta  – opłata całodzienna 20zł – bilet rezerwowany wyłącznie przez system wystawy.net

Park`s fee – entry to the stadium area for 1 car – all-day fee 5 Euro – ticket booked and payment only via the wystawy.net  system