Opłaty - inne

Składka członkowska70 zł
Rodowód krajowy60 zł
Rodowód krajowy w trybie ekspresowym300 zł
Rodowód eksportowy120 zł
Rodowód eksportowy w trybie ekspresowym300 zł
Nostryfikacja60 zł
Nostryfikacja ekspresowa150 zł
Duplikat rodowodu krajowego30 zł
Duplikat rodowodu eksportowego60 zł
Przydomek hodowlany (pełna rejestracja)120 zł
Przydomek hodowlany (rejestracja w FCI)60 zł
Zmiany w obrębie własności przydomka120 zł
Karta miotu25 zł
Karta krycia30 zł
Metryka30 zł
Przegląd miotu7 zł od sztuki – nie więcej niż 40 zł
Dojazd na przegląd miotu w hodowli pokrywa hodowca0,8358 zł za kilometr
Książeczka pracy i agility10 zł
Korespondencja (m. in. wysyłka rodowodu)10 zł
Konto bankowe: 
PL 19102029640000650200034587

Kod BIC (Swift): BPKOPLPW