Tymczasowa procedura wydawania metryk

Główna Komisja Hodowlana w porozumieniu z Prezydium Zarządu Głównego wprowadza z dniem
25.03.2020 r. (L.Dz.702/2020) tymczasową procedurę wydawania metryk szczeniętom w przypadku
braku możliwości przeprowadzenia kontroli miotu, który jest spowodowany epidemią SARS-CoV-2:

1. W załączniku znajduje się wniosek, który wypełnia hodowca, a na podstawie którego oddział
wydaje metryki. Metryki MUSZĄ mieć adnotację: WYDANO BEZ PRZEGLĄDU MIOTU.
Do wniosku muszą być załączone inne zawsze wymagane dokumenty.
Dostarczenie wniosku do biura oddziału i metryk do hodowcy może odbywać się za pomocą poczty
lub w innej ustalonej z hodowcą formie.
2. Przypominamy także, że w sytuacji, kiedy pies/suka nie spełniają wymogów hodowlanych (np. brak
wystaw) ich właściciel może złożyć wniosek o jednorazowe krycie lub zgodę na miot (gotowy wniosek
przesyłamy w załączniku).
W związku z powyższym opłata za odbiór miotu nie będzie pobierana.