Skip to content

Wystawy w roku 2023

Our Shows in 2023 year

Zapraszamy do udziału i dokonywania zgłoszeń psów na I-szą Podkarpacką Wystawę Psów Ras Myśliwskich o/Krosno w dniu 01.X.2023r ( wystawa krajowa, CWC). Grupy FCI 3,4,5,6,7,8,10

proponowany /potwierdzony/ skład sędziowski na ta wystawę *:

p.Monika Kuriata Okarmus, p.Katarzyna Gazda, p.Jan Ryk, p.Tomasz Kuszyk

Zgłoszenia psów przez system: wystawy.net

*ilość i skład sędziowski może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń w poszczególnych grupach

 

We kindly invite You to register dogs for Ist Podkarpacka Dogs of Hunting Breeds Show

on 1st of October 2023 ( national show, CAC). It is a show for FCI groups: 3,4,5,6,7,8,10

You can enter dogs via :wystawy.net

That is our proposed ( confirmed) composition of judges for this show:*

 Mrs. Monika Kuriata Okarmus, Mrs.Katarzyna Gazda, Mr.Jan Ryk, Mr.Tomasz Kuszyk 

* the number and composition of judges may change depending on the number of entries in individual groups of FCI

W roku 2023 nasz oddział podjął się organizacji następujących wystaw:

  1. Krajowa XXXIII Podkarpacka Wystawa Psów Rasowych (CWC) 06 maja 2023 r ( sobota), Krosno
  2. Krajowa XXXIV Podkarpacka Wystawa Psów Rasowych (CWC) 07 maja 2023 r. ( niedziela), Krosno
  3. Krajowa I-sza  Podkarpacka Wystawa Psów Myśliwskich  w dniu 01 październik 2023 dla grup FCI :3,4,5,6,7,8,10

In 2023, our branch undertook to organize the following dogs` shows:

  1. national, XXXIII Podkarpacka Wystawa Psów Rasowych w dniu 06 Maja 2023 (CAC) see below
  2. national , XXXIV Podkarpacka Wystawa Psów Rasowych w dniu 07 Maja 2023 (CAC) see below
  3. national , 1st Podkarpacka Show of  Hunting Dogs for  groups FCI :3,4,5,6,7,8,10 ( CAC) at the  01st  October 2023

        (więcej informacji wkrótce/more info soon)

XXXIII, XXXIV Podkarpacka Wystawa Psów Rasowych 06-07maja 2023
miejsce : 38-400 Krosno ul Ostaszewskiego stadion klubu Koniczynka

Zgłaszanie i rejestracja psów odbywa się wyłącznie przez system zgłoszeń internetowych: www.wystawy.net

Opłaty i informacje patrz tutaj Opłaty za zgłoszenie 2023

proponowany skład sędziowski * ;
* skład sędziowski może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatorów

Andrzej Stępiński

Pan Andrzej Stępiński

Międzynarodowy Sędzia kynologiczny dla grup FCI: I ( z wyłączeniem szwajcarskich psów do bydła), II,V,VI,VII,VIII,IX, sędzia BIS
Piastuje godność Przewodniczącego Kolegium Sędziów w Związku Kynologicznym w Polsce.
Znajomość języków: polski, angielski, rosyjski
Z zawodu  jest krytykiem i historykiem teatru.
 Jest członkiem ZKwP od 1978 roku. Aktywny hodowca ( hodowla z przydomkiem Oligarchia (FCI) i wystawca swoich psów.

O sobie:
Od roku 1982 hodowałem PON-y, nigdy intensywnie, ale z sukcesami, pośród tytułów moich lub wyhodowanych przeze mnie psów są m.in.: 3 Zw. Świata, 3 Zw. Klubu, psy z tytułem Championa Polski, Finlandii, Kanady, Płd. Afryki. Przeze mnie wyhodowany I stanowiący moją własność pies jest ojcem prawie 30 championów  w 7-miu krajach.

Od roku 1990 w moim domu są także golden retrievery, które wystawiam i hoduję do dzisiaj. Przez te lata psy z moim przydomkiem lub stanowiące moją własność zdobyły 50 tytułów Championa w 9-ciu krajach, wielokrotnie zdobywały tytuł Zw. Polski, Zw. Klubu także Mł. Zw. Europy.

Przez ponad dwadzieścia lata wystawiam także boksery, a jeden z nich stanowiący moją własność był Bokserem Roku 2001.

W latach 2000 – 2010 byłem Przewodniczącym Klubu PON-a, 2005-2008 byłem Sekretarzem Klubu Boksera, a od 2016 -2021 był Przewodniczącym Klubu Retrievera”.

Pan Andrzej Stępiński  jest sędzią kynologicznym  od roku 1996 . Sędziował w większości krajów europejskich a  także w Australii. Przez wielu organizatorów wystaw zapraszany był do godności sędziego w tym na tak prestiżowych pokazach jak: : Wystawy Światowe, Wystawy Europejskie, Baltic Winner, Nordic Winner, Helsinki Winner, Copenhaga Winner, Porto Winner, PL Winner, Lituanian Winner, Latvia Winner, Big Stokholm.

Posiada wiele specjalizacji sędziowskich na : retrievery, spaniele, pon, buldog francuski, bokser,akita amerykańska,akita, rottweiler, sznaucery,beagle, mops.

Witamy pana sędziego z ogromną przyjemnością. Każdorazowo obecność pana Andrzeja  jest dla nas dużym zaszczytem. Jego ogromne doświadczenie , rzeczowość i wiedza kynologiczna są tymi wartościami, które  docenia każdy  kynolog i wystawca.

Andrzej Tarnowski

Pan Andrzej Tarnowski

Sędzia międzynarodowy z uprawnieniami FCI dla grupy I  ( z owczarkami niemieckimi)

Z zawodu : lekarz weterynarii

O sobie:
 Wieloletni członek Związku Kynologicznego w Polsce  o/ w Częstochowie, w którym pełniłem funkcję: -wiceprzewodniczącego oddziału do spraw hodowlanych; przewodniczącego oddziałowej Komisji Rewizyjnej oraz kierownika sekcji gr. I

 Miłość do zwierząt i fascynacja psami rasowymi wpłynęła na wybór studiów weterynaryjnych.  Wykonywany zawód lekarza weterynarii i kynologia sprawiają mi dużą  satysfakcję. Prowadzę hodowle owczarka niemieckiego i welsh corgi pembroke o przydomku „Tarand”.

Pan Andrzej Tarnawski witany jest  serdecznie w naszym oddziale. Mamy nadzieję, że miła atmosfera i serdeczny klimat zawodów sprawią , że będzie chciał przyjeżdżać do nas i powracać na kolejne wystawy w przyszłości. Życzymy Mu jak najlepszych wrażeń z pobytu w Krośnie!

Anna Rogowska

Pani Anna Rogowska

Międzynarodowy Sędzia Kynologiczny z uprawnieniami do sędziowania grup FCI: II,IV,IX,X, sędzia BIS , sędzia wyścigów psich zaprzęgów.

Znajomość języków: polski, angielski, rosyjski

Z wykształcenia  jest lekarzem weterynarii.

Pani Anna Rogowska uzyskała uprawnienia sędziowskie w roku 1998. Jest także hodowcą. Hodowała rottweilery, obecnie posiada shih-tzu . Jest członkiem Związku Kynologicznego w Polsce oddział w Rzeszowie od roku 1988 a od 2001 Przewodnicząca Oddziału ZKwP w Rzeszowie. Obecnie piastuje także stanowisko Przewodniczącej Głównej Komisji Hodowlanej ZKwP.

Sędziuje w kraju i za granicą. Sędziowała między innymi w:  Czechach, Słowacji, Ukrainie, Litwie,  Łotwie, Estonii,  Irlandii, Belgii, Szwecji, Finlandii także w Rosji i Białorusi .

Witamy panią Annę niezwykle serdecznie jako arbitra i gościa w oddziale ZKwP w Krośnie , ciesząc się że w sąsiedztwie, w Rzeszowie,  mamy osobę o takiej charyzmie i energii.

Bogusław Chmiel

Pan Bogusław Chmiel

Międzynarodowy sędzia kynologiczny z uprawnieniami do sędziowania grup FCI: I,II, III,IX, licencjonowanie psów hodowlanych, arbiter w konkursie Młody Prezenter i sędzia BIS

Z wykształcenia jest architektem.

Znajomość języków:  polski , angielski, rosyjski

Od 25 lat członek Związku Kynologicznego w Polsce. Jest z-cą Przewodniczącego Oddziału ZKwP w Krakowie.

W kynologii jest szczególnie zafascynowany owczarkami niemieckimi. Jest także hodowcą, jego hodowla nosi przydomek „Germanius Ortus (FCI)”. Oprócz owczarków niemieckich w domu p.sędziego mieszkają także pinczery miniaturowe. Wiele  psów zarówno których jest właścicielem j które wystawia, jak też i te które pochodzą z jego hodowli odnosi prestiżowe sukcesy wystawowe.

Sędzią kynologicznym został w roku 2009. Jest sędzią specjalistą od hodowli owczarków niemieckich  a od roku 2014 jest także sedzią uznanym w WUSV (the Weltunion der Vereine für Schäferhunde).

Sędziował na wielu wystawach w Polsce oraz w : Białorusi, Belgii, Czechach, Finlandii, Niemczech, Słowacji, Ukrainie, Włoszech, Litwie Łotwie, Norwegii, Rosji .

 Cieszymy się niezmiernie z obecności p. Sędziego . Wielokrotnie sędziował na wystawach  ZKwP o/ w Krośnie i uczestniczył w oddziałowych wydarzeniach kynologicznych. Traktowany jest w naszym oddziale jako przyjaciel na którym można  zawsze polegać i osoba o ogromnej wiedzy kynologicznej. Jego opinie są zawsze wysłuchiwane z najwyższą uwagą. 

Wojciech Burski

Pan Wojciech Burski

Międzynarodowy sędzia kynologiczny z uprawnieniami do sędziowania grup FCI: IV,VI,VII,VIII. Sędzia BIS, Sędzia prób pracy i konkursów wszystkich ras psów myśliwskich.

Znajomość języków: polski, niemiecki, rosyjski

Z wykształcenia zootechnik oraz specjalista rozrodu zwierzat domowych. 

Jest członkiem Związku Kynologicznego w Polsce od 14-go roku życia; w 1992 roku uzyskał uprawnienia sędziego prób i konkursów pracy psów myśliwskich, później został sędzią wystawowym grup FCI: IV,VI,VII,VIII FCI. Od początku przynależności do naszej organizacji włączył się w życie kynologicznie i aktywnie pracuje na rzecz Związku, m.in. był przewodniczącym, v-ce przewodniczącym Oddziału w Łodzi, szefem Klubu Wyżłów, członkiem Zarządu Głównego, przewodniczącym Klubu Wyżłów.

Jako hodowca od 45-ciu lat pozostaje wierny jednej rasie: to wyżeł niemiecki krótkowłosy. Wyhodował ponad 130 championów, które wygrywają na ringach w krajach całej Europy i innych zakątkach świata. 24-y psy pochodzące z jego hodowli o przydomku ” z Czarnego Dworu” uzyskały tytuł Zwycięzcy Świata i Europy oraz Eurazji; trzech Zwycięzców Świata prowadził jako wystawca  na tych pokazach osobiście.

Wojciech Burski sędziował psy na wystawach międzynarodowych, klubowych, specjalistycznych i krajowych w wielu krajach Europy: Czechy, Niemcy, Serbia, Dania, Finlandia, Słowacja, Litwa, Ukraina, Łotwa, Cypr, Białoruś, Rosja, Austria, Hiszpania. W Polsce oceniał ponad 200 razy różne rasy psów.  Podczas sędziowań dzieli się z hodowcami swoim doświadczeniem zawodowym z hodowli oraz rozrodu zwierząt,  czym zyskuje uznanie i sympatię.

Sędziował wielokrotnie na wystawach organizowanych przez oddział ZKwP w Krośnie zawsze spotykając się z uznaniem dla swojej pracy i najlepszymi opiniami  od wystawców. Jego uśmiech i dobry humor i rzeczowe komentarze  odbieramy z  aprobatą i cieszymy się zawsze z Jego obecności.

Gyorgy Tesics

Pan György Tesics, Węgry

Urodził się i wzrastał w miejscowości Novi Sad  w Jugosławii, ale od 2000 roku mieszka w Budapeszcie gdzie zawodowo jest lekarzem stomatologiem ze specjalizacją z chorób przyzębia i jamy ustnej.

Od roku 1986 od czasu gdy mial swojego pierwszego charta afgańskiego , jest pasjonatem piękna, charakteru szybkości i siły wszystkich ras chartów.

Przez 15 lat był hodowcą chartów afgańskich i wyhodował 13 miotów z przydomkiem “Ben Ben`s FCI 2223. W tym czasie ufundował czasopismo kynologiczne “Mój Pies” ( My Dog)- pierwszy specjalistyczny magazyn kynologiczny w Jugosławii i był naczelnym redaktorem tego czasopisma przez 4 lata.

 25 lat temu odkrył bardzo szczególną  rasę – charta perskiego saluki . Ta rasa spełniała perfekcyjnie wszystkie jego marzenia. Od tego czasu był aktywnym wystawcą i hodowca psów tej rasy oraz uczestniczył ze swoimi chartami w wyścigach ( lure coursing).

Karierę sędziego kynologicznego rozpoczął w roku 1991 od uzyskania uprawnień do sędziowania grupy X FCI a następnie rozszerzał kolejno uprawnienia i obecnie posiada licencję do sedziowania grup FCI :1,4,5,6,7,8,10. W roku 2020 uzyskał uprawnienia jako sędzia BIS a w 2003 jako sędzia wyścigów chartów ( lure coursing).

Od roku 2017 jest czlonkiem Zarządu Kolegium Sędziów Węgierskiego Związku Kynologicznego , i został wybrany w roku 2022 na kolejną 5-cio letnią kadencję /do roku 2027/.

W karierze sedziowskiej powierzano mi wiele zadąń na prestizowych wystawach na świecie ; sędziowałem na wielu wystawach krajowych I międzynarodowych , Królewskiej I Narodowej Wystawie Klubowej w Australii, Europejskiej Wystawie Psów RAsowych, BIS na sławnej wystawie Orlando Cluster w USA, Mistrzostwach wyścigów Lure Coursing, wystawach klubowych w ponad 35 krajach w Europie, Australii, Azji i Ameryce Północnej.

Sędzia Gyorgy Tesics bierze  aktywny udział w części  edukacyjnej programów wystaw kynologicznych i dla sędziów wyścigów Lure Coursing organizowanych przez Węgierski Związek Kynologiczny i poza granicami, udział w seminariach i prezentacjach klubowych w zakresie   tematów:

 

-Mandibula angusta and Invert canines – narrow underjaw at dogs,

-Measurements of sizes for Lure Coursing Licence – Whippets and Italian Greyhounds,

-The origin of the European sighthound breeds – morphological similarities and differences

 

Pan Gyorgy Tesics oprócz języka serbskiego płynnie porozumiewa się w języku węgierskim, niemieckim i angielskim.

 

.

 

Dr György Tesics, Hungary

I was born and raised in Novi Sad, Yugoslavia, but I have been living in Budapest, Hungary since 2000. As for my profession, I run a dental clinic in Budapest, where I work as a specialist in Periodontology and oral medicine.

Ever since my first Afghan hound in 1986, I have been very passionate about the beauty, character, speed, and power of all sighthound breeds.

I have been breeding Afghan hounds for 15 years and I had 13 litters under the kennel name Ben Ben’s, FCI 2233. At that time, I established a dog magazine called „Moj Pas” (My Dog) – the first Canine specialized magazine in Yugoslavia, where I was the chief editor for the first 4 years. Some 25 years ago I discovered a very special breed – Sloughi. I found the breed to be perfect for me. Since then, I have been actively exhibiting the breed on dog shows and participating with my Sloughies on the lure coursing.

My judging career began in 1991, when I became a judge for all breeds in FCI group 10. Along the way I completed exams for FCI groups 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10.  In 2020 I was approved to judge BIS, and in 2003 I also became a judge for Lure Coursing.

Finally, in 2017 I became a member of the Board of Judges Association of the Hungarian Kennel Club and in 2022 I have been re-elected for the next 5 years – until 2027.

Judging assignments have taken me to many prestigious shows around the world. I have judged dogs on national and international shows, Royal and national specialty show in Australia, European dog show,  BIS at famous Orlando Cluster shows in USA,  European Lure coursing championships and club specialties   in more than 35 countries across Europe, Australia, Asia, and North America.

I am actively taking part in education programs for dog shows and Lure coursing judges in Hungarian kennel club and abroad, including presenting at club seminars about following topics:

 

-Mandibula angusta and Invert canines – narrow underjaw at dogs,

-Measurements of sizes for Lure Coursing Licence – Whippets and Italian Greyhounds,

-The origin of the European sighthound breeds – morphological similarities and differences

Apart from my native Serbian language I am fluent in Hungarian, German, and English.

Pani Katarzyna Gazda

Sędzia międzynarodowy z uprawnieniami do sędziowania grup FCI VI, w trakcie rozszerzania uprawnień na grupę VIII

Działa aktywnie w  ZKwP oddział w Rzeszowie. Członek Głównej Komisji hodowlanej ZKwP.

Oprócz działalności sędziowskiej jest aktywnym hodowcą – hodowla z przydomkiem „Południowa Knieja (FCI). Miłośniczka ogarów polskich. Od 25 lat zajmuje się tą rasą  – obecnie  Przewodnicząca Klubu Ogara Polskiego przy  ZG ZKwP.

 Witamy panią Katarzynę w gronie sędziowskim naszych wystaw z wielką radością- znając Ją nie od dziś. Cieszymy się że zechciała być z nami podczas XXXIII i XXXIV Podkarpackiej Wystawy Psów Rasowych i życzymy Jej jak najlepszych chwil w Krośnie.

Marek Czerniakowski

Pan Marek Czerniakowski

Sędzia międzynarodowy z uprawnieniami do sędziowania grupy FCI: I ( z włączeniem owczarków niemieckich). Sędzia licencjonowania psów hodowlanych.

W przeszłości trener piłkarski.

Znajomość języków: polski , niemiecki

Członek Związku Kynologicznego w Polsce od roku 1972, potem kolejny raz rozpoczął przygodę w roku 1986.

Pan MArek  kynologiczną pasję posiadał od wczesnego dzieciństwa.  W swoim domu posiadał dobermana, czarne teriery rosyjskie  ale prawdziwą pasją okazały się  owczarki niemieckie. Aktywny hodowca tej rasy. Jego hodowla z przydomkiem „Ingemar” istnieje od roku 1988.

Obecnie Przewodniczący ZKwP oddział w Piasecznie.

O sobie…

„ Jestem członkiem ZKwP od 1986 roku. Rozpoczynałem od owczarków niemieckich. Byłem właścicielem wielu reproduktorów zakupionych w Niemczech. Dwukrotnie moje psy były zwycięzcami Klubu ON, byłem niezłym tzw. „handlerem” i chyba „średnim” hodowcą. W 1997 roku zostałem krajowym sędzią owczarków niemieckich, w 2002 roku mianowano mnie sędzią międzynarodowym. W 2005 roku zdałem egzaminy i zostałem sędzią całej I grupy FCI. Udzielam się społecznie w ZKwP. Przez 5 kadencji byłem członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego. Obecnie pełnię funkcję Przewodniczącego Zarządu Oddziału ZKwP w Piasecznie. Mam unormowane życie rodzinne. Od 47 lat jestem szczęśliwym  małżonkiem Janiny Czerniakowskiej (również sędziego owczarków niemieckich). Mamy jednego dorosłego syna. Wydaje mi się, że jestem człowiekiem pogodnym, a sędziowanie uważam za swoją pasję. Do każdego sędziowania przykładam się poważnie, ale na ringu preferuję przyjazną i sympatyczną atmosferę” .

W latach minionych  gościliśmy  pana sędziego w gronie jurorów na organizowanych wystawach przez ZKwP oddział w Krośnie. Wspaniały humor, ciepło i serdeczność to cechy które na długo zapadają wszystkim w pamięć –  to zaszczyt i największa  przyjemność powitać Go  w roli arbitra  już kolejny raz na naszych  pokazach.

Maria Zasada

Pani Maria Zasada

Sędzia międzynarodowy z uprawnieniami do sędziowania grup FCI:1,3,4,5,6,7,8,9,10, sędzia BIS

O sobie:

„ Psy towarzyszyły mi od najmłodszych lat. Ale w świat profesjonalnej kynologii wprowadziła mnie jamniczka długowłosa standardowa SANDRA Piękna z Podolskich Łanów.To dzięki niej poznałam  smak i klimat wystaw. Był rok 1981. Kynologia wciągała mnie coraz bardziej. Była praca społeczna w rodzimym oddziale. Przyszedł czas na kurs asystencki i egzaminy sędziowskie.Wszystko to zaowocowało nabyciem uprawnień do oceniania eksterieru psów. Sędziuję w randze sędziego międzynarodowego rasy psów z grup FCI – I bez ON, III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X. oraz Konkurs Młody prezenter i rasy nieuznane. W przeszłości hodowane rasy to jamnik dł.st. i basenji. Obecnie towarzyszą nam dwie seniorki rasy chihuahua kr.”

Pani Maria wielokrotnie sędziowała na Podkarpackich Wystawach Psów Rasowych w Krośnie, w tym powierzano Jej wybór BIS wystawy.

 

Obecność pani Marii Zasady na  wystawach w Krośnie i przyjęcie zaproszenia do

sędziowania sprawia, że nasz oddział ZKwP czuje się kolejny raz szczególnie wyróżniony  faktem , że tak wspaniały  arbiter będzie pracował na naszych ringach. Z radością witamy panią Marię w Krośnie, wiedząc że jest przyjacielem naszego Oddziału .

Patricia Dankova

Patricia Dankova

 I send a photograph . And now something about me. I was born in Bratislava. I loved animals since I was little. I wonted have a horse, but I lived in an apartment and you can’t have a horse there. But my imaginary horse once knocked  me down and  i broken my knees. So i finish riding a horse. Then I focused on dogs. My first dog was big plush St.Bernard , but few years later i got my very first real  dog. It was a medium poodle Frenky z Tatranskych Roklin. That’s how my breeding career began. A few years after that i fell in love wit the Bichon breed and it continues to this day. Ower time i educated myself and began to judge breeds of group IX. 

 

Pani Patrycja Dankova ( Słowacja). Urodziła się w Bratysławie. Od małego dziecka kochała zwierzęta. Zawsze chciała mieć własnego konia , ale z powodu tego że mieszkała w mieście w mieszkaniu , z tego powodu nie mogła spełnić tego marzenia. Wymarzony koń któregoś dnia zrzucił  Ją z siodła i Patrycja  złamała kolano. Tak zakończyła się jej kariera jeżdziecka. Wtedy skupiła się na psach. Jej pierwszy pies to wielki pluszak- przedstawiciel  rasy bernardyn . Ale tak naprawdę dopiero kilka lat później dostała swojego pierwszego psa od którego zaczęła się jej przygoda z hodowla . To był pudel średni czarny FRENKY z Tatranskych Roklin. Po upływie kolejnych kilku lat  zakochała się w  rasie bichon frise i ta miłość trwa do dzisiaj. Patricia jest właścicielką hodowli z przydomkiem Danco of Amber która powstała w roku 1995  (bichon á poil frisé i pudle miniaturowe białe).  Jest międzynarodowym sędzią kynologicznym z uprawnieniami na wszystkie sekcje  grupy IX FCI.

Małgorzata Wieremiejczyk Wierzchowska

Pani Małgorzata Wieremiejczyk Wierzchowska

Sędzia międzynarodowy  z uprawnieniami do oceny psów z grup FCI : I,III ( z wyłączeniem terierów typu bull), IV,V,VI,VII,VIII,X. Sędzia BIS

Sędzia ras polskich.

Sędzia American Kennel Club. Członek Związku Kynologicznego w Polsce od ponad 40 lat.

Znajomość języków: polski, angielski, rosyjski

Miłośniczka; posiadaczka i  hodowczyni psów rasy basset hund i Przewodnicząca Klubu  ZG ZKwP tej rasy w Polsce ( od 2007 roku). Pierwszego basset hund – sukę SORAJA BAJKA z Zajęczego Zagonu dostała od swojej mamy w roku 1979.

Jej psy wielokrotnie wygrywały na prestiżowych wystawach międzynarodowych i krajowych.

Jako sędzina o najwyższym autorytecie  była zapraszana najbardziej prestiżowe wystawy kynologiczne; wystawy światowe, europejskie wystawy psów rasowych i wystawy klubowe m.in.

 W Polsce, Słowacji, Czechach, Austrii, Niemczech, SWloszech, Belgii, Rosji ( z  sędziowaniem na wystawie Euroasia), Węgrzech, Ukrainie, Wystawie Światowej w Bratyslawie – Slowacja 2009, Litwie, Australii, Izraela, Chorwacji, Francji, Szwecji, Finlandii, Irlandii, Portugalii, Hiszpanii, USA, Anglii, Rumunii, Europejskiej Wystawie Brno 2014, 2022, , Europejskiej Wystawie Bruksela 2016, Japonii, Nowej Zelandii, Europejskiej Wystawy Psów Rasowych Brno 2022

Od 27-miu  lat jest Przewodniczącą w oddziale ZKwP w Krakowie.

Wielokrotnie sędziowała na wystawach organizowanych przez oddział ZKwP w Krośnie, dokonywała wyboru BIS uczestniczyła także w wielu oddziałowych wydarzeniach kynologicznych.

 Pani sędzia w naszym Oddziale jest traktowana  z najwyższą admiracją. Przyjeżdża Przyjaciel.  Jej wiedza i doświadczenie kynologiczne są dla wszystkich wartością. Cieszymy się bardzo z Jej obecności wśród grona arbitrów tegorocznych wystaw.   

Wiesława Misterka Kluska

Pani Wiesława Misterka Kluska

Sędzia międzynarodowy grup FCI: I ( z wyłączeniem owczarków niemieckich, V,VI,X , sędzia BIS.

Znajomość języków: polski , angielski, rosyjski

Uprawnienia sędziowskie posiada od roku 1994. Jest czynnym hodowcą ( hodowla z przydomkiem „POLOT” ). Psy z Jej hodowli  znane są  na całym świecie. Jest także wystawcą która odwiedza wystawy w wielu krajach odnosząc wiele sukcesów. Odwiedza wystawy  nie tylko wyłącznie po to aby wystawiać swoje psy, ale także z intencją nabywania jak najbardziej rozległej wiedzy kynologicznej.

o sobie:

„ Psy towarzyszą mi od dziecka. Pierwsze w moim życiu były polskie owczarki podhalanskie. Dołączyły do nich charty . Jako pierwsze charty polskie , później  chart afgański, który bardzo dużo nauczył mnie o psach  i o chartach szczególnie. Polskie owczarki podhalańskie pozostały ze mną na dłużej, miałam kilka miotów, kilka suk hodowlanych i reproduktora. Po wyjeździe do USA i Anglii , sprowadziłam psa charta rosyjskiego z USA  i suczkę z Anglii . Wraz z charcicą rosyjską  z Polski , stanowiły kanwę mojej hodowli , której potomkowie towarzysza mi do dzisiaj . Do chartów rosyjskich borzoi , dołączają przez całe życie inne , mniejsze rasy wśród nich  były to polskie  owczarki nizinne , beagle , cavaliery a obecnie whippety.

Sędzią kynologicznym jestem od 1995 roku . Sędziowałem w wielu krajach Europy , a nawet Azji. Wśród miejsc gdzie miałam zaszczyt sędziować są takie , które w szczególny sposób zapadły mi w pamięć  a są to  na przykład: Kazachstan , Irlandia , Anglia , Portugalia , Włochy….. i wiele wiele innych. Są inne miejsca które czekają na realizację , bardzo dalekie i niezwykle podróże ,  w bliższej i dalszej nieco przyszłości.”

Pani Sędzia wielokrotnie podejmowała się zadań sędziowskich i była obecna na wystawach organizowanych przez oddział ZKwP w Krośnie. Jej obecność zawsze nas cieszy, bo wiemy że sympatia jaką Ona sama darzy wystawców a także Jej ogromna wiedza kynologiczna  jest gwarancją najwyższego poziomu w pracy na ringu. 

Kateryna Pereguda

Pani Kateryna Pereguda (Ukraina)

Z zawodu biolog ( fizjolog człowieka i zwierząt)

Przyjechała do nas z Kijowa ( Ukraina)

Międzynarodowy sędzia kynologiczny dla  grup FCI :1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 czyli tak zwanym alrounderem.

Czynny hodowca  od roku 1992(1996) Posiada hodowlę z przydomkiem ‘ Z Almoznogo Ostrova” ; amerykański staffordshire terier, czarny rosyjski terier oraz chihuahua . Jest także pasjonatką koni.

Jest wiceprezydentem klubu czarnego teriera rosyjskiego w Ukrainie.

Sędziowała na prestiżowych wystawach w wielu krajach. W Polsce znana z wystaw  w Poznaniu, Kielcach , Warszawie, Wałbrzychu . Sędziowala także na wystawie klubowej terierów typu bull -Buliada 2018 w Zakroczyniu .   Powszechnie lubiana, ma opinie sędziny  mającej oko na anatomię psów.

W Krośnie witamy serdecznie panią sędzinę po raz pierwszy. Życzymy Jej aby pobyt na naszych wystawach był udany , aby serdeczna atmosfera i piękne psy wynagrodziły trud dalekiej podróży. Cieszymy się bardzo że możemy gościć takiego eksperta na naszych wystawach.