Zapraszamy do udziału i dokonywania zgłoszeń psów na I-szą Podkarpacką Wystawę Psów Ras Myśliwskich o/Krosno w dniu 01.X.2023r ( wystawa krajowa, CWC). Grupy FCI 3,4,5,6,7,8,10

proponowany /potwierdzony/ skład sędziowski na ta wystawę *:

p.Monika Kuriata Okarmus, p.Katarzyna Gazda, p.Jan Ryk, p.Tomasz Kuszyk

Zgłoszenia psów przez system: wystawy.net

*ilość i skład sędziowski może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń w poszczególnych grupach

 

We kindly invite You to register dogs for Ist Podkarpacka Dogs of Hunting Breeds Show

on 1st of October 2023 ( national show, CAC). It is a show for FCI groups: 3,4,5,6,7,8,10

You can enter dogs via :wystawy.net

That is our proposed ( confirmed) composition of judges for this show:*

 Mrs. Monika Kuriata Okarmus, Mrs.Katarzyna Gazda, Mr.Jan Ryk, Mr.Tomasz Kuszyk 

* the number and composition of judges may change depending on the number of entries in individual groups of FCI