Miejsce Wystawy: Krosno, stadion UKS “Guzikówka” ul. Ostaszewskeigo 7,