Opłaty Wpisowe – za 1-szym razem

 Członek stowarzyszenia Związek Kynologiczny w Polsce nie musi posiadać i rejestrować psa rodowodowego.

Zapraszamy chętnych , których interesuje kynologia i psy rasowe do zapisów do naszej organizacji

( opłata  za wpisowe + składka roczna) i  zapisów do oddziału ZKwP w Krośnie . Jeśli równocześnie z przystąpieniem do ZKwP rejestruje się po raz pierwszy posiadanego psa ( uznajemy tylko rodowody i metryki wystawiane przez Związek Kynologiczny w Polsce lub organizacje kynologiczne z krajów zrzeszonych w FCI) należy równocześnie przedłożyć odpowiednie dokumenty + opłacić części składowe- patrz poniżej

 

Wpłaty  dokonuje się na konto oddziału ZKwP w Krośnie. Numer Konta:

PL 19102029640000650200034587

Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

Konto bankowe: 
PL 19102029640000650200034587

Kod BIC (Swift): BPKOPLPW