Opłaty - za pierwszym razem

Wpisowe30 zł
Składka członkowska70 zł
Rejestracja psa25 zł
Rodowód krajowy60 zł
RAZEM185 zł
Konto bankowe: 
PL 19102029640000650200034587

Kod BIC (Swift): BPKOPLPW