Zgłoszenia miotu on-line

Niniejsze zgłoszenie hodowca zobowiązany jest przedłożyć Zarządowi oddziału w terminie do 14 dni od daty urodzenia szczeniąt.
ZGŁOSZENIE MIOTU NALEŻY POTWIERDZIĆ TELEFONICZNIE W BIURZE ODDZIAŁU